homebestuurredactiejan mesprijsarchief gildetromcontact gildetromlinks gildetrom
line
Cover de gildetrom 2014

Ter inleiding

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift 'De Gildetrom' uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

 

Van de redactie

Panta rhei is de titel van een reportage in deze gildetrom. Deze uitspraak, zo is te lezen in het artikel, is van de Griekse filosoof Heraclitus. Het betekent ‘alles stroomt’ of ‘alles is in beweging’. Deze uitspraak past goed bij de ontwikkeling die De Gildetrom op dit moment doormaakt. Ongeveer anderhalf jaar geleden is gestart met een verbeteringstraject om het magazine nog aantrekkelijker te maken. Maar we zijn er nog niet. De redactie en bestuur hebben er voor gekozen om het traject een dynamisch karakter te geven. In de redactie is afgesproken dat de kringredacteuren nauwer bij het redactiewerk betrokken worden. Zij gaan, nog meer dan voorheen, de artikelen die zij ontvangen kritisch bekijken en toetsen aan de normen voor het maken en aanleveren van kopij en foto’s. (zie ook www.degildetrom.nl). U zult van dit proces niet veel merken. Toch wordt ook uw medewerking gevraagd. Te vaak worden artikelen, of het nu kringnieuws of ingezonden stukken of iets anders betreft, op het laatste moment ingezonden. 

Wij willen u echter vriendelijk maar wel met enige klem verzoeken dit zo snel mogelijk te doen. Het traject van redigeren (het bewerken en persklaar maken van de tekst) kan eerder van start gaan, zodat de kringredacteur, de corrector en de hoofdredactie eerder en slagvaardiger te werk kunnen gaan. Deze veranderde werkwijze moet er toe leiden dat in alle opzichten een nog beter magazine tot stand zal komen. Als iedereen meewerkt, ook de schrijvers van een artikel, zal de termijn van inleveren van kopij tot aan de verzending van het blad nog verder verkort kunnen worden terwijl het niveau zal stijgen. Daarnaast stellen wij het zeer op prijs om ook uw mening hierover te horen. Neem contact met ons op als u suggesties, vragen of opmerkingen heeft. 

Dan deze uitgave. Ook nu hebben schrijvers, de verslaggeefster, correspondenten, redactie en opmaker getracht u een mooi en inhoudelijk interessant magazine voor te leggen. Weer allerlei leuke, boeiende, prikkelende en vermakelijke artikelen zijn te vinden. Graag willen wij u ook uitnodigen te reageren op artikelen zodat uw reactie als ingezonden stuk geplaatst kan worden. Het magazine wordt dan nog interessanter en interactiever.

Wij wensen u weer veel leesplezier.

 

Harry Kloppenburg

Adjunct hoofdredacteur


inhoud de Gildetrom nummer 2-2014

Contact

secretariaat
H.C.M. van den Broek,
Beukendreef 39,
5056 CA Berkel-Enschot,
telefoon 013-5285520

email 

 

copyright Stichting De Gildetrom Logon

webdesign www.olafs.nl