homebestuurredactiejan mesprijsarchief gildetromcontact gildetromlinks gildetrom
line
Cover de gildetrom 2015

Ter inleiding

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift 'De Gildetrom' uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

 

Van de redactie

In het voorwoord van het jaarboek 2014 van het Sint-Catharinagilde, Tongelre schrijf ik, dat een gildejaar niets voorstelt. Zo is het januari en even daarna is het einde van het jaar alweer in zicht. 

Zo is het ook gesteld met een jaargang van De Gildetrom. U heeft nu alweer het laatste nummer van 2014 in handen. Er is dit jaar het een en ander veranderd;
de kringcorrespondenten krijgen de naam van kringredacteur, hetgeen inhoudt dat zij meer verantwoordelijkheden en taken krijgen toebedeeld. Dit komt weer ten goede aan de kwaliteitsverbetering van De Gildetrom, die met kleine stapjes verder verwezenlijkt wordt.

Ook de schrijfwijze van de gildenamen zien wij graag verbeterd. Deze worden niet altijd duidelijk weergegeven, ook niet in het vademecum van de NBFS.
Ons verzoek is dan ook, geef de juiste schrijfwijze van de naam van uw gilde door aan uw kringredacteur en als het niet teveel moeite kost ook aan de secretaris van de NBFS. Wij willen de namen van de gilden correct weergeven.
Dank alvast voor uw moeite!

De hoofdliedendag vindt dit jaar niet plaats in Den Bosch maar in Best en Eindhoven. Op deze dag is de toekomst van de gilden onder de loep genomen. 

De gildepelgrimage naar Hongarije is succesvol verlopen. Men kan terugzien op een inspirerende reis.

En… nu het einde van het jaar toch echt nadert wil ik u, namens de stichting
De Gildetrom en het voltallige redactieteam, fijne feestdagen toewensen en moge 2015 brengen wat u er van verwacht.

Peter van Kuijen

Hoofdredacteur


inhoud de Gildetrom nummer 2-2015

Contact

P. (Peter) Lathouwers
Pastoor Castelijnsstraat 33
5423 SP Handel
Tel. 0492-323940

email 

 

copyright Stichting De Gildetrom Logon

webdesign www.olafs.nl