Oprichting

De Stichting De Gildetrom is opgericht bij akte, verleden door notaris P.H.A.M. Otten
te Gemert op 10 november 1992

Zij is als zodanig een voortzetting van de Stichting De Gildetrom, die is opgericht bij akte, verleden door notaris H.N.G.Murray te Oirschot op 26 april 1973

Op haar beurt was deze stichting een voortzetting van de activiteiten van de Bond van Schuttersgilden Het Kwartier van Oirschot.
Deze bond bracht haar activiteiten in deze stichting in.
De stichting is statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch onder nr. 41084942

Nieuws

Heeft u zich al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?

Neen? Geeft u zich dan nu op met uw e-mailadres: nieuwsbrief@degildetrom.nl