Administrateur, advertenties,betalingen, gildekleintjes

Administrateur
e-mail: secretariaat@degildetrom.nl

Geef wijzigingen in aantal abonnementen en adreswijzigingen direct door; het voorkomt ongemak en ergernis bij beide partijen. Portokosten bij nazending wegens onjuist adres: € 3,00.

ADVERTENTIES
Advertenties in kleur, met een maximum van vier pagina’s inclusief de achterzijde dienen bij voorkeur betrekking te hebben op leveringen, diensten etc. aan gilden of aan door deze georganiseerde activiteiten

Indien er ruimte beschikbaar is kunnen ook advertentie’s van andere bedrijven en instellingen worden geplaatst.

De tarieven bedragen per nummer:

€ 685.00   gehele achterpagina

€ 455.00   gehele binnenpagina

€ 222,50   halve binnenpagina

€ 135.00   kwart binnenpagina

€   82,50   een achtste binnenpagina

€   42,50   een zestiende binnenpagina

Voor een afwijkend formaat kan op aanvraag prijsopgave worden verstrekt

Op genoemde prijzen wordt een korting verleend van 3%, 6% of 10% bij achtereenvolgende plaatsing van dezelfde advertentie in 2, 3 of 4 nummers.

Betalingen
IBAN-rekeningnummer  NL 87 RABO 0134 508 874 ten name van Stichting De Gildetrom.

GILDEKLEINTJES
Gilden, gildebroeders en -zusters en andere individuele abonnees kunnen kleine advertenties, zogeheten “Gildekleintjes”, plaatsen. Deze mogen maximaal vier regels tekst bevatten. Gildekleintjes kunnen betrekking hebben op aanbiedingen ter overname, te koop gevraagd, hobby e.d., zonder commercieel oogmerk. De teksten moeten bij de administratie / secretariaat worden aangeboden met bijsluiting van het verschuldigde bedrag voor plaatsing. De kosten voor plaatsing zijn € 5.00.

Nieuws

Heeft u zich al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?

Neen? Geeft u zich dan nu op met uw e-mailadres: nieuwsbrief@degildetrom.nl