Stichtingsbestuur

Het bestuur van Stichting De Gildetrom benoemt minimaal vijf en ten hoogste negen bestuursleden
uit de voordrachten, gedaan door de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) en de
bij haar aangesloten kringen, te weten:

  • Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk
  • Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland
  • Bond van Schuttersgilden Kring Maasland
  • Kring van Schuttersgilden Kwartier van Oirschot
  • Bond van Schuttersgilden Kring Peelland
  • Kring van Schuttersgilden Baronie en Markiezaat

Het bestuur is gerechtigd om van deze voordrachten af te wijken.
De zittingsduur van bestuursleden bedraagt vier jaren. Na deze termijn kunnen zij maximaal
tweemaal worden herbenoemd. Het bestuur mag naast deze leden nog ėėn extra lid benoemen..

Nieuws

Heeft u zich al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?

Neen? Geeft u zich dan nu op met uw e-mailadres: nieuwsbrief@degildetrom.nl