Stichting De Gildetrom

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift ‘De Gildetrom’ uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

Contact

secretariaat@degildetrom.nl

EMAIL

In dit nummer

Gildetrom 4 2020
Gildtrom 4-2020

Voorwoord

Beste lezers,

Voor u ligt de vierde uitgave 2020 van De Gildetrom. Alhoewel de gilden in de ban zijn van de corona-maatregelen, lezen we in deze uitgave dat ze niet stilzitten. 

Gilden passen zich aan aan de omstandigheden die zich voordoen. Soms in digitale vorm en soms op gepaste afstand en met een kleiner aantal aanwezigen tijdens gebeurtenissen die ze graag willen vieren. Zo hoort dat te gaan in het gilde-leven. Broederschap staat hoog in het vaandel.

In een bijzonder interview lezen we het verhaal van een doorgewinterde negentigjarige gildebroeder over de wijze waarop je vroeger bij “de guld” kwam. Dit soort verhalen hebben een grote geschiedkundige waarde. Immers persoonlijke verhalen verdwijnen als de vertellers ons ontvallen. Heeft u een bijzonder verhaal?
Of kent u iemand met een bijzonder verhaal? Dan moedig ik u aan om het te delen via De Gildetrom.

In het laatste kwartaal van 2020 namen de gilden afscheid van de commissaris van de Koning Wim van de Donk. Een bijzondere en gedreven man met het hart op de juiste plaats voor de gilden. Uiteraard verwelkomen de gilden zijn opvolger mevrouw Ina Adema. Wij wensen haar succes toe in haar nieuwe functie en sterkte met de strijd voor haar gezondheid.

Als laatste wens ik u allen fijne kerstdagen toe en een gezond 2021. 

Gert van Elderen

Over de coverfoto

Gilde Salvator Mundi geeft serenade aan communicanten
Het Gilde Salvator Mundi gaf als verrassing een mooie serenade aan de communicanten van Oeffelt.