Stichting De Gildetrom

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift ‘De Gildetrom’ uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

Contact

secretariaat@degildetrom.nl

EMAIL

In dit nummer

Voorwoord

Geachte lezers,

De redactie is weer bijna op sterkte. Voor Kring Maasland en Land van Cuijk verwelkomen we respectievelijk Rob Cremers en Lucie van Riet. Ze zijn al enthousiast aan het werk. Nu nog de invulling van de kringredacteur voor Baronie en Markizaat.

Dat het gilde leeft kunt u terug lezen in deze uitgave. Gildes beseffen dat er veranderingen zijn. Je kan ze omarmen of niet, maar ze zijn er. Dat roept binnen het gildeleven op: wat moeten we gaan doen?

In deze uitgave lezen we dat het gilde Sint-Jorisgilde Tilburg een aanwas heeft van niet minder dan elf leden. We zien Sint Barbara Gilde te Dinther haar nieuwe generatie tonen. Moet het roer om en moeten we de ontwikkelingen omarmen? 

Mijn opa was keizer bij het gilde en meer dan vijfenzeventig jaar lid. Mijn vader is bijna vijfenzeventig jaar lid. Hun advies? Een gilde gaat met de tijd mee en past zich aan. Daarbij behoudt het wel de tradities. Want deze verstevigen de onderlinge broederschap.

Ik wens u veel leesplezier en kijk uit naar uw bijzonder verhaal.

Gert van Elderen
Hoofdredacteurt