Stichting De Gildetrom

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift ‘De Gildetrom’ uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

Contact

secretariaat@degildetrom.nl

EMAIL

In dit nummer

Voorwoord

Beste lezers,

Een dikke uitgave. Het gildeleven komt langzaam weer op gang. 

We zien dat er een grote toename is van ingezonden artikelen. Daar zijn we erg blij mee. Dat is een doelstelling/vraag van de redactie: “Hoe krijgen we de gilden gemotiveerd om artikelen in te sturen”. Immers De Gildetrom is een blad “voor de gilden, door de gilden”.

Dat succesje leidt wel tot een prettig probleem. Hoe krijgen we alles netjes in deze uitgave? Dat gaat soms samen met het genoodzaakt inkorten van artikelen. Wat we natuurlijk zo min mogelijk doen. Het zit hem een beetje in de vorm van een artikel.
Is het een opsomming? Of een goed verhaal? Komt de inhoud al niet voor in een ander artikel?

Een goed verhaal is fijner voor de lezers en de informatie blijft beter hangen. Het is dan leuk om iets bijzonders te schrijven. Zoals Frans Vriens schrijft over keizer Wil van der Laak. 

Een ontwikkeling, veroorzaakt door het eerder tijdelijk loslaten van ‘de tweehonderd-woorden-regel’, is het toenemen van het aantal woorden in het kringnieuws. Deze regel moeten we weer opnieuw gaan toepassen om ieder aangeleverd artikel te kunnen plaatsen. 

En zeker voor het kringnieuws geldt: “Wat was er bijzonder?”. Soms is het kringnieuws een opsomming van bijvoorbeeld een teerdag. De lezers weten als geen ander hoe deze verloopt. 

Ik daag u graag uit om in de ingezonden artikelen voor het kringnieuws een bijzonderheid te verwerken. Wat maakte die dag of gebeurtenis zo bijzonder?

De redactie wenst u fijne Kerstdagen en een gezond 2022 toe.

Gert van Elderen

Over de coverfoto

Zestigste Sint Jansviering

Op de foto zien we de standaardruiters bij NBFS-toernooi Trommen, Vendelen, Bazuinblazen en Standaardrijden bij het Sint Servatius Gilde Lieshout.