Stichting De Gildetrom

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift ‘De Gildetrom’ uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

Contact

secretariaat@degildetrom.nl

EMAIL

In dit nummer

Gildtrom 4-2023
Gildtrom 4-2023

Voorwoord

Geachte lezers,

Nadat het voorwoord klaar was en de corrector alles had ingeleverd bereikte ons het bericht dat er twee nieuwe kringredacteuren zijn. Voor de kringen Maasland en Land van Cuijk zijn er twee kandidaten aangemeld. Dit hield wel in dat ik mijn voorwoord net voor de uitgave mocht aanpassen.

Het was helaas niet meer mogelijk om de bijdragen van Maasland in deze Gildetrom te verwerken. En er staat nog een vacature open voor de Kring Baronie en Markiezaat. Deze kring is druk zoekende voor de invulling.

Het blijkt erg moeilijk te zijn om een kringredacteursfunctie in te vullen. Dat zet mij aan het denken. Wat is de oorzaak dat kringoverheden moeizaam kringredacteuren kunnen vinden? Aan de inzet van de besturen ligt het niet. Is er vrees onder de gildebroeders en -zusters voor het vele werk?

Dan beantwoorden we die vraag eerst. Het is niet veel werk. Uiteraard is er wel werk, maar dat is beperkt en de kringredacteur kan een beroep doen op de redactie voor vragen.

Of zijn de gildebroeders  en -zusters terughoudend omdat ze taalkundig of redactie technisch niet sterk zijn? Deze vraag mogen we beantwoorden met dat de kundigheid niet nodig is. De corrector en hoofdredacteur zorgen voor de correctie.
En voor het redactiewerk zal ik als hoofdredacteur je begeleiden.

Als hoofdredacteur hoop ik dat er op korte termijn, liefst bij het uitkomen van deze editie, de vacature van de Kring Baronie en Markiezaat is ingevuld. 

Gelukkig ligt er wel een uitgave voor jullie als lezers op tafel. Met interessante onderwerpen en verhalen. Je leest dat het gildeleven echt leeft in het Brabantse land. Ik wens jullie veel leesplezier.

Gert van Elderen
Hoofdredacteurt