Stichting De Gildetrom

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift ‘De Gildetrom’ uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

Contact

secretariaat@degildetrom.nl

EMAIL

In dit nummer

De Gildetrom 1-2021
De Gildetrom 1-2021

Voorwoord

Beste lezers,

Het zijn bizarre tijden, het lijkt wel of het gilde-leven tot stilstand is gekomen.
De maatschappij zoekt naar de mogelijkheden om sociaal contact te houden.
Niet te vereenzamen achter gesloten deuren. Maar de noodzakelijke maatregelen zijn nu eenmaal nodig. Een bijzondere strijd tegen een onzichtbare vijand; het Corona-virus. Niet tastbaar, maar soms met verschrikkelijke gevolgen.

In deze Gildetrom zal het u opvallen dat er helaas een toename is van ‘In Memoriam-berichten’. Een gevolg van de voorgenoemde vijand. 

Maar de gilden bestaan al honderden jaren en laten zich niet van slag brengen.
Ze gaan de strijd aan. Zoals u kunt lezen zijn gilden creatief en passen zij zich aan de omstandigheden aan. Digitaal is soms het sleutelwoord. Een modernisering die deuren opent naar de jeugd. 

Of gewoon activiteiten organiseren zoals een koningschieten met de benodigde aanpassingen. En sociale activiteiten voor de gemeenschap met als doel zichtbaar te blijven als gilde. “Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.”

Als redactie doen wij dat ook. Zo zal het de oplettende lezer zijn opgevallen dat artikelen die vallen onder het kringnieuws soms wat langer zijn dan toegestaan.
De oorzaak is het teruglopende aanbod van kringnieuws en als hoofdredacteur geef ik de ruimte om wat speelser te werken. Op deze wijze behouden wij voor u een waardige Gildetrom.

Ik wens u veel leesplezier toe en blijf gezond. 

Gert van Elderen

Over de coverfoto

Op de cover-foto zien we de blijdschap van diaken Karel Bennenbroek, bijna veertig jaar gildebroeder van het Sint Agathagilde. Hij schoot de koningsvogel neer en werd daarmee koning van het Sint Agathagilde Heeze. Tegelijkertijd realiseerde hij zich dat het wel eens een héél bijzondere koningstijd zou kunnen gaan worden, met de nodige beperkingen.