Stichting De Gildetrom

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift ‘De Gildetrom’ uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

Contact

secretariaat@degildetrom.nl

EMAIL

In dit nummer

Gildtrom 2-2022
Gildtrom 2-2022

Voorwoord

Terwijl de wereld net bekomen is van Covid-19, is het nu in de ban van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Toen op 19 november 1989 de Berlijnse Muur viel werd opgelucht ademgehaald. De overtuiging was “het is voorbij”, maar dat blijkt een illusie. Op korte afstand is de strijd begonnen. Een strijd om vrijheid en respect.

Het gildewezen kent als geen ander de ontwikkelingen door de vele eeuwen heen. Met getallen als 500-, 600- en 700-jaar bestaan heeft het gilde veel meegemaakt. Heersers voelden de gilden als een bedreiging.

Zo liet Karel de Grote in 779 een wet afkondigen waarin hij waarschuwde: “Niemand zal de euvele moed hebben een eed af te leggen, waarmee men placht zich te verbinden aan een gilde. Welke overeenkomsten er ook gemaakt worden in een gilde, niemand mag door een eed geldelijke bijdragen betalen voor noodgevallen zoals scheepsramp en branden.” Dat schrok de gilden niet af. Ze zijn er nog steeds en zullen niet verdwijnen uit het Brabantse landschap. 

Een mooi en prachtig voorbeeld is de creativiteit van de gilden tijdens de Covid-19 tijd. Een gilde zoekt naar oplossingen en gaat met zijn tijd mee. En zware tijden worden doorstaan met broederschap, waardering en respect.

In deze Gildetrom ervaart u dat de gilden weer “naar buiten” mogen. 

Ze onderscheiden hun jubilarissen met terugwerkende kracht om de waardering te tonen aan hun trouwe gildebroeders en -zusters. 

Wij kijken uit naar de artikelen die we van u mogen ontvangen. Ik als hoofdredacteur daag u uit om eens een bijzonder artikel te schrijven. Over een gebeurtenis of een gildebroeder of -zuster. Met het schrijven helpen wij u graag.

Gert van Elderen
Hoofdredacteur