Stichting De Gildetrom

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift ‘De Gildetrom’ uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

Contact

secretariaat@degildetrom.nl

EMAIL

In dit nummer

Gildtrom 3-2022
Gildtrom 3-2022

Voorwoord

De gilden zijn van oudsher op zoek naar nieuwe gildebroeders en -zusters. Vroeger -luisterend naar de verhalen van mijn vader- was er geen optie om nee te zeggen. 

Zo is hij plots vaandrig geworden omdat zijn broer Frans naar Indonesië moest. 

“Ge bent vanaf morgen vaandrig” zei zijn vader (mijn opa).

In de wandelgangen hoor ik hedendaags: “het is erg moeilijk om jeugd te krijgen”, maar is dat zo? Als we het verhaal in deze Gildetrom lezen van het Gilde Groeningen dan staat de jeugd te popelen. 

Een andere mooie reportage is het verhaal uit Zundert. Daar sloegen de gilden en de schietverenigingen de handen ineen en schoten voor de gemeente-koning. 

Een creatieve manier om elkaar te leren kennen.

Zijn er dan obstakels die we ons inbeelden of is het werkelijkheid? Zoals veel wordt geopperd dat nieuwe leden niet komen omdat ze in een uniform moeten. Dat leverde zelfs een discussie op tijdens de redactievergadering van dit blad. 

En u of uw gilde? Weet u een leuk verhaal omtrent de leden-aanwas? Eén ding is zeker; als we ons blijven focussen op vergrijzing dan is deze er ook. Als we ons focussen op verjonging in leden en bestuur dan komt deze er. 

Ik wens u veel leesplezier en graag ontvangen we uw bijzondere verhaal.

Gert van Elderen
Hoofdredacteur