Stichting De Gildetrom

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift ‘De Gildetrom’ uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

Contact

secretariaat@degildetrom.nl

EMAIL

In dit nummer

Gildtrom 2-2024
Gildtrom 2-2024

Voorwoord

Geachte lezers,

Het is mij altijd een genoegen u te mogen verwelkomen bij een nieuwe uitgave van De Gildetrom, waarin we de prachtige tradities en de activiteiten van de gilden lezen. 

Terwijl wij trots vasthouden aan onze historische wortels, mogen we niet voorbijgaan aan het feit dat onze gilden ook een actieve rol spelen in de hedendaagse samenleving. Van het organiseren van liefdadigheidsevenementen tot het ondersteunen van lokale gemeenschapsinitiatieven, tonen onze gilden een diepe betrokkenheid bij de maatschappij waarin zij gedijen. Het is deze combinatie van traditie en moderniteit die ons onderscheidt en ons verbindt met onze tijdgenoten.

Toch staat ons werk niet stil, en daarom doe ik bij deze een oproep aan potentiële kringredacteuren voor de kring Baronie en Markizaat en penningmeesters om zich bij ons team te voegen. Als u een gepassioneerde bijdrage wilt leveren aan het behoud en de verspreiding van onze gildetradities, nodig ik u van harte uit om contact met ons op te nemen. Samen kunnen we de erfenis van De Gildetrom verrijken en toekomstige generaties inspireren.

Ik hoop dat u geniet van deze nieuwe editie en dank u voor uw voortdurende steun aan ons blad.

Gert van Elderen
Hoofdredacteurt