Stichting De Gildetrom

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift ‘De Gildetrom’ uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

Contact

secretariaat@degildetrom.nl

EMAIL

In dit nummer

stichting de Gildetrom
Inhoud Gildetrom 1-2022

Voorwoord

Wat een bijzondere tijd. De vorige uitgave was een extra dikke. Zo konden we alle bijdragen plaatsen. Het blijkt dat we er nog niet zijn. Al staat het schrijven van dit voorwoord aan de vooravond van misschien een grote omslag. Een omslag dat het gilde-leven weer springlevend maakt. 

In deze gildetrom kunt u lezen over de ervaring van een wandelaar, over een gilde dat zich op een bijzondere wijze inzet voor de jeugd en over een her-uitvinding van een gilde. 

We horen veel dat de gilden een “club van oude mannen” is, maar is dat zo? De vele jubilarissen scheppen wel dit beeld, maar we lezen daarnaast dat gilden nieuwe jonge leden installeren. Een mooi onderwerp om onder de aandacht te brengen. 

Heeft u een bijzonder verhaal? Of een idee op welke wijze gilden kunnen groeien? Laat het ons weten. 

Wij als redactie wensen u veel leesplezier toe met deze uitgave.

Gert van Elderen
Hoofdredacteur