Stichting De Gildetrom

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift ‘De Gildetrom’ uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

Contact

secretariaat@degildetrom.nl

EMAIL

In dit nummer

Gildetrom 4 2022
Gildetrom 4 2022

Voorwoord

Voor u ligt een speciale uitgave over het Europees Schutters Treffen in Deinze België.

Belevingsverhalen van de oud-koning Leo Niessen en een deelnemende gilde-koning uit Dinther. Verslagen van onze Gildetrom-reporter en Tony Vaessen én het spannende verhaal van Frans Vriens, die zijn eerste optreden gaf met de organisatie.

Stof tot nadenken vindt u terug in de discussie over de uniform- of bindingsangst. Het onderwerp is zeer actueel nu gilden naarstig op zoek zijn naar ledengroei. 

Dat het gilde-leven weer volop leeft zien we terug in de aanlevering van het kringnieuws. Om alles te kunnen plaatsen moeten we helaas soms artikelen inkorten. Het zou mooi zijn als u als inzender een artikel schrijft dat niet een opsomming is van de dag, maar dat beschrijft wat er bijzonder was op die dag. 

We zijn op zoek naar bijzondere foto’s die we kunnen plaatsen in het midden van
De Gildetrom. Hiermee voorkomen we dat er opvolgende statiefoto’s de middenplek innemen. Neemt u de uitdaging aan?

We wensen u alvast fijne feestdagen toe en een gelukkig en gezond 2023.

Gert van Elderen
Hoofdredacteur