Stichting De Gildetrom

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift ‘De Gildetrom’ uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

Contact

secretariaat@degildetrom.nl

EMAIL

In dit nummer

Gildetrom nummer 1 2023
inhoud Gildetrom 1 2023

Voorwoord

Geachte lezers,

Bij het uitkomen van deze Gildetrom zijn we al weer een paar maanden in het jaar 2023. De vorige uitgave van De Gildetrom was een “dik” nummer met speciale aandacht voor het Europees koningschieten in Deinze. De redactie heeft enthousiaste reacties gekregen van de lezers en daar zijn we dankbaar voor.

In de redactie is er een aanvulling gekomen van een “nieuwe” kringredacteur. Jan van Gelooven is het aanspreekpunt voor de kring Kwartier van Oirschot. Hij stelt zichzelf voor in het artikel “Van de redactie”.

Op de uitdaging om eens een bijzondere foto in te sturen heeft het Gilde Sint Sebastiaan uit Oirschot een “grappige” statiefoto aangeleverd. Dit soort foto’s zorg voor extra vrolijkheid in De Gildetrom en laat zien dat het gezellig is bij “de guld”.

De Standaardruiters worden steeds zeldzamer. Wat betekent dat je “lang in het zadel” blijft zitten als er geen opvolger is. Frans Vriens, van het Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan Udenhout, vertelt in een mooi artikel over hun nieuwe standaardruiter.

Heeft uw gilde een bijzonder verhaal? Schroom dat niet om het in te sturen. Dat mag via de kringredacteur, maar ook direct aan de hoofdredactie. 

Gert van Elderen
Hoofdredacteurt