Stichting De Gildetrom

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift ‘De Gildetrom’ uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

Contact

secretariaat@degildetrom.nl

EMAIL

In dit nummer

Voorwoord

Beste lezers,

Laten we beginnen met een quote uit De Gildetrom eerste jaargang, nummer 1, 16 oktober 1954.

“Moge de toewijding en ambitie der gildebroeders, die in de loop der jaren en ook in het jongste verleden, zoveel buitengewoon schone resultaten hebben weten te verwezenlijken, “De Gildetrom” tot een succes te maken.” (Jonkheer meester R.A. van Rijckevorsel)

Met deze oproep spoorde in de eerste uitgave van De Gildetrom de toenmalige voorzitter van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, Jonkheer meester R.A. van Rijckevorsel, de gildebroeders aan om een bijdrage te leveren aan De Gildetrom. Nog steeds geldt deze oproep.

In de eerste uitgave van 2021 riepen wij u op om artikelen aan te leveren voor het thema “Trots op onze gilden”. Inmiddels zijn de eerste resultaten terug te lezen in de voorgaande uitgaven. Als redactie zijn we ervan overtuigd dat er nog vele kunstwerken zijn over de gilden.

U zult merken dat deze uitgave wat “dunner” is als voorgaande uitgaven. Waarschijnlijk heeft u zelf al geraden dat de oorzaak terug te vinden is in de Covid-19 situatie. Het gilde-leven ligt stil.

Echter, als positieve hoofdredacteur ben ik ervan overtuigd dat er interessante onderwerpen staan in deze uitgave. Van een interview met de dochter van de voorgenoemde voorzitter tot een levensgroot drieluik met een bijzondere geschiedenis.

Wederom wens ik u veel leesplezier toe en blijf gezond.

Gert van Elderen

Over de coverfoto

Kunstwerk “De Wachter” Geijsteren

Het is een gildebroeder van het Koninklijk Sint Willibrordusgilde uit Geijsteren die de wacht gaat houden. Dit verwijst naar de oorsprong van het gilde dat is opgericht ter bescherming van “Huis en Haard”. De gildebroeder heeft het silhouet van de toen­malige eerste gildemeester Piet Kunen.