Stichting De Gildetrom

Stichting De Gildetrom brengt een kwartaaltijdschrift ‘De Gildetrom’ uit over het wel en wee van de ruim 200 schuttersgilden die zijn aangesloten bij de gildekringen van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Ook activiteiten in verband met aansluiting bij de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden en Schutterijen worden onder de aandacht gebracht.

Concessie is verleend door de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS).

Contact

secretariaat@degildetrom.nl

EMAIL

In dit nummer

Gildtrom 3-2021
Gildtrom 3-2021

Voorwoord

Beste lezers,

Langzaamaan komt het gildeleven weer in zijn ritme. Her en der worden voorzichtig bijeenkomsten, wedstrijden en koningschieten georganiseerd. De gilden zijn flexibel en je leest en ziet dat zij goed met de maatregelen omgaan. Dat is een goede stap voor het sociale gildeleven. Gildebroeders en -zusters hebben een bijzondere band en deze komt het beste tot zijn recht als ze bij elkaar zijn.

In deze Gildetrom vragen wij en het bestuur om uw bijdrage. We zijn op zoek naar uw mening om De Gildetrom de juiste toekomst-richting te geven. Samen met het bestuur is een enquête opgesteld. Een toelichting kunt u lezen in het artikel van het bestuur. We stellen het zeer op prijs als u deelneemt.

De voor u liggende Gildetrom staat vol met verschillende onderwerpen. Dat is een goede ontwikkeling. Ondertussen zijn er meer artikelen aangeleverd vanuit de kringen. Deze zijn -zoals afgesproken- wat groter dan de gestelde regel van tweehonderd woorden. De verwachting is dat het aanbod van de kringartikelen toeneemt. Graag wil ik u verzoeken om samen met uw kringredacteur te overleggen om de artikelen in tekstomvang te beperken. 

Ik wens u veel leesplezier toe en daag me eens uit met een bijzonder artikel over een bijzonder onderwerp.

Gert van Elderen

Over de coverfoto

Zestigste Sint Jansviering

Op de coverfoto ziet u een groepje leerlingen dat een klein toneelstukje heeft ingestudeerd. Zo leverden zij samen met het Gilde Sint-Jan Baptista Leenderstrijp een bijdrage aan de zestigste Sint Jansviering met Sint Janstroswijding.