Redactie

De redactie staat onder leiding van een (of meerdere) door het bestuur te benoemen hoofd-redacteur(en). Samen met de correspondenten van de Europese Gemeenschap van Schuttersgilden(EGS), de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) en de door de betrokken
kringbesturen voorgedragen redacteuren vormen zij de redactie. De samenstelling is als volgt::

Hoofdredacteur
G.(Gert) van Elderen
Eysenbrand 15
5066 GC Moergestel
tel. 06-51395608
e-mail:hoofdredactie@degildetrom.nl

Corrector
e-mail corrector@degildetrom.nl

Verslaggever
J.(Jan) Meulemeesters
Parkweg 9
5427 AL Boekel
tel. 06-43971325 / 0492-321706
e-mail: reporter@degildetrom.nl

N.B.F.S.
D. (Dré) Bremelmans
Beekstraat 35
5673 NA Nuenen
tel.040-2836951 / 06-53366122
e-mail: vicevoorzitterkringkempenland@gmail.com

Land van Cuijk
H.(Hanny) Hamers-Heessen
Kasteelseplaats 27
5371 AR Ravenstein
tel.0486-411552
e.mail:redactie.cu@degildetrom.nl

Kempenland
T. (Ton) Steenbakkers
Laarstraat 6a
5664 BM Geldrop
tel. 06-29581540 / 040-2852159
e.mail:redactie.ke@degildetrom.nl

Maasland
H.(Hetty) Verhoeven
Keppestraat 27
5386 DD Geffen
tel. 06-30582609
e.mail:redactie.ma@degildetrom.nl

Kwartier van Oirschot
J.(Jan) van Gelooven
Bendastraat 55
5011 TB  TILBURG
06-55338374
e.mail:redactie.kw@degildetrom.nl

Peelland
S.(Stefan) van Heugten
Munnekenstraat 53
5711 BG Someren
tel. 06-53693176
e.mail:redactie.pe@degildetrom.nl
stefanvanheugten@hotmail.com

Baronie en Markiezaat
(Cees) Martens
Gommerstraat 94
4891 AP Rijsbergen
tel. 076-5962019
e.mail:redactie.bm@degildetrom.nl

Nieuws

Heeft u zich al aangemeld voor de digitale Nieuwsbrief van De Gildetrom?

Neen? Geeft u zich dan nu op met uw e-mailadres: nieuwsbrief@degildetrom.nl